Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), umieszczamy z prośbą o zapoznanie się:

* * *

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

* * *

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

* * *

Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego w SP 236

* * *

Kontakt: Inspektor ochrony danych: iod@dbfo-wola.waw.pl

* * *


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)