ZESPÓŁ SZKÓŁ z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    

Opracowanie: p. M. Szczypińska
Foto: p. A. Kwiatkowska p. A. Kozłowska

Prezentacja projektów gimnazjalnych odbyła się podczas III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich. Odbiorcami byli uczestnicy Zjazdu - niemal 180 uczniów, nauczycieli, dyrektorów z placówek z całej Polski (30),Niemiec (2), Anglii (1), Meksyku (1).

Wszystkie projekty dotyczyły praw człowieka. Były przygotowywane ze wsparciem merytorycznym Amnesty International. Z ramienia tej organizacji współpracowała z naszą szkołą pani Martyna Markiewicz, koordynatorka aktywizmu, trenerka z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz edukacji globalnej. Przybyła na Elekcyjną 8.06. i swoim wystąpieniem uroczyście rozpoczęła prezentację projektów. Podkreśliła, jak ważne jest wspólne włączanie się w działania na rzecz respektowania praw człowieka na świecie i zachęciła wszystkich do pracy na rzecz wartości identyfikowanych z Ireną Sendlerową.

Prezentacja projektów odbyła się w godz. 16:00-16:30. Klamrą wieńczącą pokazy były wspólne aktywności na boisku, animowane przez edukatorów Amnesty International. Autorzy projektów i uczestnicy Zjazdu podzieleni na 6 grup rozwiązywali zadania o tematyce prawnoczłowieczej (krzyżówki, quizy) i wspólnie ułożyli z liter hasło - cytat Ireny Sendlerowej: "Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci".

Kliknij tutaj aby zobaczyć zdjęcia


     

Stop dyskryminacji - projekt dramowy
- opieka: p. G. Liberadzka, p. B. Łaszkiewicz, p. P. Franecki

Skład zespołu:
Jan Różański 2a, Dominik Malinowski 2a, Michał Wytrykowski 2a, Patryk Zaleski 2a, Maciej Przybylski 3a, Łukasz Kulesza 3a


     

Co wiem o prawach człowieka? - projekt filmowy
- opieka: p. B. Rafińska, p. M. Szczypińska

Skład zespołu:
Marek Neumann 2a, Robert Wójcik 2a, Dawid Makowski 2a, Weronika Lizak 2b, Szymon Forencewicz 2b, Krzysztof Kusak 2a


Kliknij tutaj aby zobaczyć film

     

Gra planszowa "Nieobojętni" - projekt graficzno-strategiczny”
- opieka: p. A. Kwiatkowska, p. A. Szczęśniak

Skład zespołu:
Jakub Neumann 2a, Paweł Kozłowski 2a, Patryk Rostowski 2a, Mateusz Kucharski 2b


     

Mapa praw człowieka w moim otoczeniu - projekt fotograficzny
- opieka: p. M. Paciorek, p. J. Chmielewska

Skład zespołu:
Kacper Maszewski 2 b, Piotr Pietranik 2 b, Patryk Rębelski 2a, Monika Makowska 2a, Natalia Klimaszewska 2a, Klaudia Szczegot 2b


     

Deklaracja Praw Człowieka w opracowaniu graficznym - projekt plastyczny
- opieka: p. M. Skwarczyło, p. B. Wilk

Skład zespołu:
Ilona Dąbrowska 2b, Natalia Kozłowska 2b, Kamila Bryczyńska 2b, Patryk Maksymowicz 2a, Monika Kucharska 2a, Natalia Odakowska,
Patrycja Buszko 2b, Magdalena Świeczka 2b, Natalia Klukowska 2b, Aleksandra Ryfińska 2b, Krystyna Koper 2a


     

Zasłużeni w obronie praw człowieka.
Poradnik młodego aktywisty/aktywistki - projekt medialno-językowy

- opieka: p. K. Brzezińska, p. U. Zdzieborska

Skład zespołu:
Iga Gajewska 2a, Dorota Wojciechowska 2a, Kamil Marszałkowski 2a, Wiktoria Wójcicka 2a, Maciej Ryniewicz 2bZespół Szkół nr 65
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)