ZESPÓŁ SZKÓŁ z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    
Foto: Jakub Józwik
Gabriela Bobrzak

Job interview - opiekun grupy: Magdalena Sierocka

Skład zespołu:
Monika Bachorowska, Karolina Kuś, Magda Kalita, Karol Okrasa, Paulina Maik.


Opracowanie: Magdalena Sierocka

Celem projektu było nagranie krótkiej scenki w języku angielskim pt. "A Job interview" ("Rozmowa o pracę") i zaprezentowanie jej klasom szóstym - potencjalnym kandydatom do gimnazjum. Uczniowie zostali podzieleni wg zadań: aktorzy, reżyser i scenograf. Aktorzy mieli nauczyć się ról i potem odegrać je przed kamerą., reżyser zorganizować kamerę i czuwać nad ogólnym przebiegiem nagrania. Scenograf dbał o miejsce nagrania i kostiumy.

Projekt miał na celu przedstawić uczniom alternatywną metodę nauki języka obcego, zachęcić do uczenia się angielskiego, ćwiczyć wymowę, uświadomić uczniom realne użycie treści, których uczą się podczas lekcji. Ponadto projekt przybliżył uczniom zawody filmowe a wspólne zadanie wymuszało sprawną współpracę w grupie. Podczas prezentacji uczniowie mieli także okazję wcielić się w rolę nauczyciela i spojrzeć na szkołę i lekcje z jego perspektywy.

Ze swojej pracy wywiązali się i pod okiem opiekuna stworzyli swój własny krótki film odkrywając w sobie zdolności językowe i filmowe. Przekonali się jak trudna jest praca filmowca, kręcąc kolejne duble, jak trudna jest praca nauczyciela pilnując podczas prezentacji młodszych kolegów i zadając im pytania, jak wiedza i umiejętności płynące ze szkolnych podręczników i 45-minutowych lekcji przekładają się na realne sytuacje życiowe. Przy tym wszystkim świetnie się bawili używając współczesnych urządzeń typu kamerka w komórce, przebierając się i razem śmiejąc się z własnych wpadek podczas nagrania.

   

Recykling- czy to się opłaca? - opiekun grupy: Monika Rączka

Skład zespołu:
Patryk Polesiak, Kamil Kerner, Marcin Jakubowski, Paula Kaleta, Bartłomiej Domagalski.


Opracowanie: Monika Rączka

Uczniowie z klasy 2a w ramach projektu edukacyjnego "Recykling - czy to się opłaca" przeprowadzili zbiórkę zepsutych telefonów komórkowych, które przekażemy do recyklingu. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach o recyklingu różnych odpadów i wykonali prezentacje multimedialne, które zaprezentowali na Dniu Otwartym naszego Gimnazjum. Na koniec prezentacji uczniowie przygotowali zadanie polegające na segregowaniu przygotowanych odpadów.

   

Jak ciśnienie wpływa na nasze życie? - Opiekun grupy: Gabriela Bobrzak

Skład zespołu:
Daniel Włodarski, Beata Rucińska, Radosław Górny, Agata Kwapisz, Agnieszka Budzisz, Agnieszka Michalewicz, Roksana Rybakowska


Opracowanie: Gabriela Bobrzak

Bardzo trudno sobie wyobrazić, że fizyka towarzyszy nam niemal na każdym kroku w naszym codziennym życiu. Jest wszędzie. Zarówno, gdy śpimy, jak również, gdy chodzimy, śpiewamy, oddychamy itp. Zwłaszcza rola ciśnienia w codziennym życiu jest ogromna.

Uczniowie, którzy wybrali temat projektu z fizyki stanęli przed wielkim dylematem:
- jak w krótki a zarazem ciekawy sposób opowiedzieć słuchaczom o fizyce,
- jak przedstawić zjawiska zachodzące w najprostszych sytuacjach naszego życia,
- jak przygotować swoje doświadczenia,
- jakie wybrać rekwizyty potrzebne do demonstracji,
- jak wybrać najważniejsze informacje z internetu na ten temat.

Zostały wybrane tematy doświadczeń:

Czy można wydmuchać piłeczkę z lejka?

Czy chusteczka w szklance zanurzona w wodzie zamoczy się?

Czy za słupem ogłoszeniowym można się schować przed wiatrem?

Czy wygięta karta uniesie się pod wpływem podmuchu?

Czy grawitacja pokona ciśnienie?

Czy powietrze może być korkiem?

Każdy z uczniów przygotował krótką prezentację multimedialną, oraz plakat z opisem swojego doświadczenia. Nad płynnością prezentacji multimedialnych czuwała jedna osoba - asystentka. Zgromadziła ona informacje o fizykach, którzy odkryli prawa fizyczne prezentowane w doświadczeniach.

Czas przeznaczony na prezentację doświadczeń i ich opis był ściśle kontrolowany. Dla każdej grupy kandydatów do naszego gimnazjum prezentowane były po 2 doświadczenia. Wypełnieniem pozostałego czasu zajęła się p. G.Bobrzak, która odpytała gości co zapamiętali z prezentowanych doświadczeń.


Wszystkim uczniom po pierwszym wystąpieniu odpuściło wielkie zdenerwowanie i przez pozostały czas bardzo dobrze bawili się fizyką. Każde kolejne wystąpienie było modyfikacją poprzedniego.

Był to prawdziwy festiwal nauki.

   

Jak przeciwdziałać cyberprzemocy? - Opiekun grupy: Gabriela Bobrzak, Monika Skwarczyło

Skład zespołu:
Bartłomiej Patyna, Mateusz Molga, Ewa Kucharska, Karolina Grzelak, Amanda Rosa, Karolina Blok, Andrzej Krapacz.


Opracowanie: Monika Skwarczyło
Zadaniem uczniów było wykonanie gry multimedialnej z wykorzystaniem programu MS PowerPoint oraz umiejętności programowania w języku HTML.
Realizacja projektu składała się w kilku etapów:
- Na początku trzeba było wyobrazić sobie efekt końcowy :)
- Potem każdy z uczestników projektu wybrał sobie temat do opracowania spośród kilku propozycji:
- Internetowe znajomości (komunikatory, chat)
- Zakupy w Internecie (kiedy i jak możesz zostać oszukany)
- Dane osobowe (rejestracja na portalach)
- Strony o nieodpowiedniej treści (sposoby ograniczenia wchodzenia na te strony)
- Gdzie się zwrócisz gdy masz problem? (osoby i instytucje, adresy www)
- Wirusy komputerowe (kiedy wzrasta zagrożenie infekcji komputera, jak bezpiecznie ściągać programy i pliki)
- Zdjęcia i filmy (skutki wstawiania zdjęć i filmów, kiedy i co możemy zamieszczać)
- Netykieta - internetowy savoir vivre

Samodzielnie, w domu, w szkole lub u kolegi powstały kilkuslajdowe prezentacje multimedialne w programie MS Power Point. Jeden ambitny informatyk wykonał swoje zadanie w HTMLu !
Kolejnym etapem było szczegółowe omówienie każdej pracy oraz nauka posługiwania się opcją hiperłączy. Praca domowa naszych gimnazjalistów polegała na przekształceniu swojej prezentacji multimedialnej w grę multimedialną. Z prawdziwą przyjemnością przeszliśmy do testowania gier. Końcowy etap to połączenie wszystkich tematów w jedną grę - tym zajęli się chłopcy. Żeńska część zespołu przejrzała prace uczniów naszego gimnazjum - plakaty wykonane w MS Paint z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Komisyjnie wybrane, najlepsze prace utworzyły dekorację wspaniale korespondującą z naszym projektem.

Kulminacyjnym punktem była prezentacja projektu, która odbyła się podczas akcji promocji szkoły Elekcyjne Klimaty. Uczniowie klas VI - kandydaci do naszej szkoły z zainteresowaniem przechodzili poszczególne zagadnienia gry.

Podsumowując można powiedzieć, że projekt edukacyjny z przedmiotu informatyka zakończył się prawdziwym SUKCESEM!

   

Moja szkoła - Opiekun grupy: Katarzyna Lesicz

Skład zespołu:
Julia Mariani, Paulina Tkaczyk, Dominika Kopeć, Marta Szrajber, Dominika Krzysztofiak, Monika Baran.


Opracowanie: Katarzyna Lesicz-Stanisławska

Celem naszego projektu było stworzenie folderu Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej. Folderu, który pokazałby jakie miejsca w szkole są atrakcyjne i ciekawe z perspektywy uczniów. Chciałyśmy by na podstawie zebranych przez nas danych powstał krótki i syntetyczny zbiór informacji o naszym Gimnazjum istotnych z perspektywy uczniów. Jak okazało zebrane dane pozwoliły nam skonstruować ciekawą ulotkę promującą naszą szkołę.

8 kwietnia 2011 roku uczniowie klas szóstych oraz ich nauczyciele z okolicznych szkół oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 65 w Warszawie mieli okazję zapoznać się z efektami naszej pracy.

   

Duże drapieżniki w Polsce- niedźwiedź to nie miś. - Opiekun grupy: Anna Michalik

Skład zespołu:
Paula Rudnicka, Patryk Choiński, Patryk Ziółkowski, Mateusz Kijeński, Paulina Bondaruk, Paweł Królak


Opracowanie: Anna Michalik

Projekt edukacyjny "Niedźwiedź to nie miś" miał na celu odpowiedzieć na kilka istotnych dla nas pytań:

- Dlaczego mimo ochrony gatunkowej niedźwiedź brunatny nadal jest w gatunkiem zagrożonym w Polsce?
- Dlaczego niedźwiedzie atakują turystów, napadają na zwierzęta gospodarskie, włamują się do domów?
- Kto dla kogo jest bardziej niebezpieczny: niedźwiedź dla człowieka czy może odwrotnie?
- Dlaczego niedźwiedzie nie zajmują już nowych siedlisk?
- Co mogę zrobić, aby pomóc tym pięknym drapieżnikom przetrwać w Polsce?

W ramach projektu uczniowi klasy II B - II C zebrali materiały źródłowe, następnie dokładnie się z nimi zapoznali i dokonali selekcji zgromadzonych informacji. Kolejnym etapem był wybór formy prezentacji projektu i tu pojawiło się wiele pomysłów, mieliśmy problem z dokonaniem wyboru. Ostatecznie zadecydowaliśmy że będzie to drama (sąd nad niedźwiedziem) połączona z prezentacją multimedialną.

Przygotowując się do zadania każdy z uczestników opracował argumenty do dramy:
- biorące niedźwiedzia w obronę i tłumaczące jego zachowanie się w środowisku i wobec człowieka
- oskarżające niedźwiedzia o negatywne zachowania wobec człowieka

Kolejnym etapem (najtrudniejszym ) było napisanie scenariusza "Sąd nad niedźwiedziem - czyli niedźwiedź to nie miś". Trudność wynikała za dużego ograniczenia czasowego oraz licznych argumentów za i przeciw, które chcieliśmy przedstawić w dramie ( Tekst dramy znajduje się w załączniku). Następnie przydzieliliśmy rolę w dramie:
- słowo wstępu i podsumowania wygłosili: Paula Rudnicka, Paulina Bondaruk i Paweł Królak (zrobili to
- adwokatem ( bardzo skutecznym, bo wyrok był uniewinniający) był Patryk Ziółkowski
- prokuratorem (również o dużej sile argumentów) był Patryk Choiński
- zaś wyrok (sprawiedliwy i mądry) wydał sędzia Mateusz Kijeński

Sam proces był bardzo emocjonujący, a wszystkie strony dramy niezwykle zaangażowane.

Obok dramy w przedstawieniu projektu wykorzystaliśmy również prezentację multimedialną przygotowana przez Patryka Choińskiego oraz plakaty przygotowane przez Paulę Rudnicka i Paulinę Bondaruk (Zasięg niedźwiedzia w Polsce, Dieta niedźwiedzia i katalog zachowań turysty na szklaku)

Praca nad projektem pozwoliła uczniom na doskonalenie umiejętności: planowania, pracy w grupie, komunikowania się, przyjmowania odpowiedzialności, oceniania własnej pracy.

W trakcie prezentacji projektu wszystkim towarzyszyły silne emocje, była to mieszanka stresu, dużego zaangażowania i chęci podzielenia się wiedzą, ale jak twierdza uczestnicy warto było tych emocji doświadczyć. Projekt uświadomił nam jak niewiele robiąc wiele możemy zrobić dla ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce.

Wszystkim uczestnikom projektu "Niedźwiedź to nie miś" dziękuję za owocną pracę i gratuluję udanej prezentacji projektu.

   

Życie jak w Madrycie - weekend w hiszpańskiej stolicy. - Opiekun grupy: Grzegorz Czarnecki

Skład zespołu:
Dominika Palewicz, Klaudia Sapieja, Patrycja Skomoroch, Ada Wytrębowicz, Margaretta Weiss, Małgorzata Nadolska.

   

Mój szkolny kolega z misji. - Opiekun grupy: Joanna Sosińska

Skład zespołu:
Dominika Oleksiak, Sylwia Gładek, Adrian Tolak, Paulina Stępień, Ola Derlatka, Kinga Zalewska, Marcin Cudny.

   

Rycerstwo w średniowieczu - Opiekun grupy: Iwona Rodzik

Skład zespołu:
Robert Cieślik, Paweł Janiszewski, Michał Pawlikowski, Bartłomiej Budner, Marcin Mańko.

   

Bitwa warszawska1920. - Opiekun grupy: Anna Kalata

Skład zespołu:
Marcin Kunicki, Sebastian Bachorowski, Jakub Siekielski, Filip Jastrzębski, Łukasz Stefański, Paweł Szulc.


Opracowanie: Anna Kalata

Uczniowie klasy 2cG z zaangażowaniem realizowali plan projektu. Systematycznie uczestniczyli w konsultacjach z nauczycielem prowadzącym i pogłębiali wiedzę oraz doskonalili umiejętności doboru informacji, materiałów źródłowych, ikonograficznych, które rzetelnie opracowywali i skutecznie wykorzystywali podczas prezentacji. Ponadto prawidłowo analizowali i interpretowali wydarzenia oraz postacie historyczne. Szczegółowo wyszukiwali i porównywali informacje pochodzące z różnych źródeł. Podczas prezentacji uczniowie w sposób ciekawy, dokładny omówili przebieg bitwy warszawskiej. Podczas wykładu korzystali z mapy ściennej oraz ikonografii związanej z poruszanym problemem. Słuchacze z chęcią odpowiadali na pytania oraz wskazywali na mapie miejsca bitew.


Zespół Szkół nr 65
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)